Поглед към миналото, настоящето и бъдещето

На тъмно

Поглед към миналото, настоящето и бъдещето

Крепостта Кастра Мартис (Castra Martis), която е огрята от хилядите звезди. Самата крепост се намират в град Кула в Северозападна България.

- Имре Дузмат