Природата и пътя

Пейзажи

Природата и пътя

Това което е красиво за нас може да е опасно за пейзажа.

- Николай Узунов