Winter magic.

Пейзажи

Winter magic.

Снимка от витоша в края на зимата.

- Цветан Георгиев