Фарът

Пейзажи

Фарът

Фар в Дания, който ще изчезне след време.

- Гергана Курукювлиева